So e Maske isch e Gwinn, me gheert das Gemotze nimm.🙊🙉

So e Maske isch e Gwinn,
me gheert das Gemotze nimm.🙊🙉
D Spucki bliibt im Stöffli hange,
glangt nid uf Nochbers Wange.🤧
Au optisch macht’s bi mängem e Sinn,
gsehsch nid de suuri Gring 🙈
E scheene Summer zämme 😜
😷